ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส่วน

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2021/06/Recruitment-64-0026.pdf

More from my site