ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2021/06/Recruitment-64-0025.pdf

More from my site