ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส่วน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส่วน (สอบสัมภาษณ์) วัน เวลา และสถานที่สอบ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2021/06/Recruitment-64-0023.pdf

More from my site