ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2021/04/Recruitment-64-0022.pdf

More from my site