ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส่วน เรื่อง วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส่วน

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2021/03/Recruitment-64-0020.pdf

More from my site