ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2021/02/Recruitment-64-0015.pdf

More from my site