ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักและหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2021/01/Recruitment-64-0012.pdf

More from my site