ประกาศเลื่อนการจัดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2020/12/Recruitment-64-0010.pdf

More from my site