ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส่วน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส่วน

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2020/12/Recruitment-64-009-1.pdf

More from my site