ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส่วน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส่วน

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2020/11/Recruitment-64-005.pdf

More from my site