ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2020/11/Recruitment-64-006.pdf

More from my site