ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2020/10/Recruitment-64-002.pdf

More from my site