ประกาศคณะกรรมการพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2020/10/Recruitment-63-021.pdf

More from my site