ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกปรับเปลี่ยนสายงานของตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2020/10/Recruitment-63-019-1.pdf

More from my site