ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ เรื่อง รายชื่อและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2020/09/Recruitment-63-018.pdf

More from my site