ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกปรับเปลี่ยนสายงานของตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเป็นตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2020/09/Recruitment-63-016.pdf

More from my site