รายงานประจำปี 2562

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2020/08/2020-NFC-AnnualReport.pdf-compressed.pdf