ประกาศคณะกรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการ เรื่อง รายชื่อและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2020/04/Recruitment-63-009.pdf

More from my site