ประกาศคณะกรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2020/04/Recruitment-63-008.pdf

More from my site