ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2020/03/Recruitment-63-006.pdf

More from my site