ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบสัมภาษณ์

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2020/02/Recruitment-63-003.pdf

More from my site