ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถภาพ (ข้อเขียน)

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2020/01/Recruitment-63-002.pdf

More from my site