สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ภาคเหนือ

 • จังหวัดกำแพงเพชร
  ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทรศัพท์ : 055-705098
  E-mail : saraban_kpt@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดเชียงราย
  ที่อยู่ : เลขที่ 229/6-7 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
  โทรศัพท์ : 053-166644
  E-mail : saraban_cri@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดเชียงใหม่
  ที่อยู่ : เลขที่ 230 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  โทรศัพท์ : 053-112920
  E-mail : saraban_cmi@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : http://www.nfccmi.or.th/
 • จังหวัดตาก
  ที่อยู่ : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
  โทรศัพท์ : 055-515678
  E-mail : saraban_tak@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : http://www.nfctak.com/
 • จังหวัดนครสวรรค์
  ที่อยู่ : เลขที่ 402/1 หมู่ที่ 5 ตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
  โทรศัพท์ : 088-295-3885
  E-mail : saraban_nsn@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดน่าน
  ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
  โทรศัพท์ : 054-716408
  E-mail : saraban_nan@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : https://www.nfcnan.com/nan/
 • จังหวัดพะเยา
  ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เลขที่ 637 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
  โทรศัพท์ : 054-480550
  E-mail : saraban_pyo@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดพิจิตร
  ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
  โทรศัพท์ : 056-611799
  E-mail : saraban_pck@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดพิษณุโลก
  ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 ถนนวังจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ : 055-258484
  E-mail : saraban_plk@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : https://nfcplk.wordpress.com/
 • จังหวัดเพชรบูรณ์
  ที่อยู่ : เลขที่ 168/3 หมู่ที่ 1 ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
  โทรศัพท์ : 056-720603 , 056-720604
  E-mail : saraban_pnb@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : https://sites.google.com/view/nfc-phetchabun/
 • จังหวัดแพร่
  ที่อยู่ : อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ ชั้น 4 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
  โทรศัพท์ : 054-522886
  E-mail : saraban_pre@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  ที่อยู่ : เลขที่ 7/29 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
  โทรศัพท์ : 053-686218
  E-mail : saraban_msn@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดลำปาง
  ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
  โทรศัพท์ : 054-265218
  E-mail : saraban_lpg@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : http://www.nfc-lampang.com/
 • จังหวัดลำพูน
  ที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอป่าซาง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120
  โทรศัพท์ : 053-520474
  E-mail : saraban_lpn@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดสุโขทัย
  ที่อยู่ : เลขที่ 247/2 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
  โทรศัพท์ : 055-610569
  E-mail : saraban_sti@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดอุตรดิตถ์
  ที่อยู่ : เลขที่ 7/3-4 ถนนพาดวารี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
  โทรศัพท์ : 055-407427
  E-mail : saraban_utt@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : http://www.nfc-utt.or.th/
 • จังหวัดอุทัยธานี
  ที่อยู่ : เลขที่ 388/21-24 หมู่ที่ 1 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
  โทรศัพท์ : 056-591118
  E-mail : saraban_uti@nfc.mail.go.th

ภาคกลาง

 • กรุงเทพมหานคร
  ที่อยู่ : เลขที่ 40/12 หมู่ที่ 8 ถนนคู้คลองสิบ แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
  โทรศัพท์ : 02-1025495
  E-mail : saraban_bkk@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดกาญจนบุรี
  ที่อยู่ : เลขที่ 241/4-5 หมู่ที่ 4 ถนนแสงชูโต (ทางเลี่ยงเมืองบ้านโป่ง) ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
  โทรศัพท์ : 034-510852
  E-mail : saraban_kri@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : https://kri-nfc.blogspot.com/
 • จังหวัดจันทบุรี
  ที่อยู่ : เลขที่ 1045 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-600273
  E-mail : saraban_cti@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา
  ที่อยู่ : เลขที่ 206/2 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
  โทรศัพท์ : 038-513166
  E-mail : saraban_cco@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : https://nfccco.blogspot.com/
 • จังหวัดชลบุรี
  ที่อยู่ : เลขที่ 68/266 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
  โทรศัพท์ : 038-286878
  E-mail : saraban_cbi@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : http://chonburi-nfc.com/
 • จังหวัดชัยนาท
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ถนนเขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
  โทรศัพท์ : 056-405322
  E-mail : saraban_cnt@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : https://nfcchainat.blogspot.com/
 • จังหวัดตราด
  ที่อยู่ : เลขที่ 481 หมู่ที่ 9 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
  โทรศัพท์ : 039-513580
  E-mail : saraban_trt@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ :https://nfcnetwork.org/
 • จังหวัดนครนายก
  ที่อยู่ : บริเวณสี่แยกสามสาว ทางเข้าสนง.ขนส่ง หมู่ที่ 13 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
  โทรศัพท์ : 037-311181
  E-mail : saraban_nyk@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดนครปฐม
  ที่อยู่ : เลขที่ 667/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  โทรศัพท์ : 034-241611
  E-mail : saraban_npt@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดนนทบุรี
  ที่อยู่ : อาคารยิมส์เนเซี่ยม สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
  โทรศัพท์ : 02-4095229
  E-mail : saraban_nbi@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ :http://www.nfcnbi.or.th/site/
 • จังหวัดปทุมธานี
  ที่อยู่ : เลขที่ 49/137 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านฉัตรหลวง โครงการ 13 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
  โทรศัพท์ : 02-1021836
  E-mail : saraban_pte@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : https://sites.google.com/site/sphakestrkrcanghwadpthumthani/
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  ที่อยู่ : เลขที่ 8/136 ถนนสุขจิต อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
  โทรศัพท์ : 032-601349
  E-mail : saraban_pkn@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดปราจีนบุรี
  ที่อยู่ : เลขที่ 194/7 ถนนราษฎรดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
  โทรศัพท์ : 037-625441
  E-mail : saraban_pri@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  โทรศัพท์ : 035-335199
  E-mail : saraban_aya@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดเพชรบุรี
  ที่อยู่ : เลขที่ 77 หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
  โทรศัพท์ : 081-9953689
  E-mail : saraban_pbi@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดระยอง
  ที่อยู่ : อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (หลังเก่า) ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
  โทรศัพท์ : 038-615028 , 038-615029
  E-mail : saraban_ryg@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดราชบุรี
  ที่อยู่ : เลขที่ 292/27 หมู่ที่ 10 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
  โทรศัพท์ : 032-320757
  E-mail : saraban_rbr@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : http://www.nfcrbr.or.th/site/
 • จังหวัดลพบุรี
  ที่อยู่ : เลขที่ 168/30-31 หมู่ที่ 6 ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
  โทรศัพท์ : 036-776162
  E-mail : saraban_lri@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : https://nfc-lopburi.blogspot.com/
 • จังหวัดสมุทรปราการ
  ที่อยู่ : เลขที่ 3 ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ ถนนรัตนราช ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
  โทรศัพท์ : 02-7084840
  E-mail : saraban_spk@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : https://sites.google.com/site/nfcsamutprakarn/
 • จังหวัดสมุทรสงคราม
  ที่อยู่ : 173/194 ซอยองค์การโทรศัพท์ ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
  โทรศัพท์ : 034-711293
  E-mail : saraban_skm@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : https://nfcssm.blogspot.com/
 • จังหวัดสมุทรสาคร
  ที่อยู่ : เลขที่ 61 หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
  โทรศัพท์ : 034-481477
  E-mail : saraban_skn@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดสระแก้ว
  ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ขั้น 2 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000
  โทรศัพท์ : 089-2512121
  E-mail : saraban_skw@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดสระบุรี
  ที่อยู่ : เลขที่ 555 หมู่ที่ 2 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
  โทรศัพท์ : 036-713311
  E-mail : saraban_sri@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : https://nfcsaraburi.org/
 • จังหวัดสิงห์บุรี
  ที่อยู่ : เลขที่ 74/24-25 หมู่ที่ 5 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
  โทรศัพท์ : 036-699330
  E-mail : saraban_sbr@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : https://nfcsingburi.org/
 • จังหวัดสุพรรณบุรี
  ที่อยู่ : อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาตร์ข้าวแห่งชาติ ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
  โทรศัพท์ : 035-555090
  E-mail : saraban_spb@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดอ่างทอง
  ที่อยู่ : เลขที่ 389/12-13 หมู่ที่ 7 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
  โทรศัพท์ : 035-631945
  E-mail : saraban_atg@nfc.mail.go.th

ภาคใต้

 • จังหวัดกระบี่
  ที่อยู่ : เลขที่ 359/7 ถนนเพชรเกษม ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
  โทรศัพท์ : 075-652988
  E-mail : saraban_kbi@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : http://www.nfc-krabi.com/
 • จังหวัดชุมพร
  ที่อยู่ : เลขที่ 112/1-2 หมู่ 1 ถนนอาภากร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
  โทรศัพท์ : 077-510713
  E-mail : saraban_cpn@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดตรัง
  ที่อยู่ : อาคาร อ.ต.ก. เขต 4 ชั้น 2 ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
  โทรศัพท์ : 075-570580
  E-mail : saraban_trg@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : https://www.sapakasettrang.org/
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ที่อยู่ : เลขที่ 1/15,17 หมู่บ้านเมืองทอง ซอย 1 ถนนวันดีโฆษิตกุลพร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
  โทรศัพท์ : 075-432096-7
  E-mail : saraban_nrt@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดนราธิวาส
  ที่อยู่ : เลขที่ 64/40 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
  โทรศัพท์ : 073-532703
  E-mail : saraban_nwt@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดปัตตานี
  ที่อยู่ : เลขที่ 215/8-9 ถนนหน้าสงเคราะห์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  โทรศัพท์ : 073-460330
  E-mail : saraban_ptn@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดพังงา
  ที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอหลังเก่า เลขที่ 582 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
  โทรศัพท์ : 076-414517
  E-mail : saraban_pna@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดพัทลุง
  ที่อยู่ : 95-97 ชุมชนบ้านท่ามิหรำ (เชิงสะพานแยกเอเชียพัทลุง) ถนนเอเชีย ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
  โทรศัพท์ : 074-673850
  E-mail : saraban_plg@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : http://nfcplg.com/
 • จังหวัดภูเก็ต
  ที่อยู่ : เลขที่ 158/41 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
  โทรศัพท์ : 076-219159
  E-mail : saraban_pkt@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดยะลา
  ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตึกชาลี) ห้อง 710 – 712 ชั้น 7 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
  โทรศัพท์ : 073-720207
  E-mail : saraban_yla@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดระนอง
  ที่อยู่ : เลขที่ 57/9 หมู่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
  โทรศัพท์ : 077-810362
  E-mail : saraban_rng@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดสงขลา
  ที่อยู่ : เลขที่ 163 หมู่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
  โทรศัพท์ : 088-7924078
  E-mail : saraban_ska@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดสตูล
  ที่อยู่ : เลขที่ 838 หมู่ที่ 4 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
  โทรศัพท์ : 074-722450
  E-mail : saraban_stn@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : http://www.nfcsatun.org/
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ที่อยู่ : อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 2 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  โทรศัพท์ : 077-206985
  E-mail : saraban_sni@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : http://www.nfcsatun.org/

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • จังหวัดกาฬสินธุ์
  ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 ถนนบายพาสหัสคู ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ : 043-816759
  E-mail : saraban_ksn@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดขอนแก่น
  ที่อยู่ : เลขที่ 345 หมู่ที่่ 15 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
  โทรศัพท์ : 043-262126
  E-mail : saraban_kkn@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดชัยภูมิ
  ที่อยู่ : ตึกอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
  โทรศัพท์ : 044-818225
  E-mail : saraban_cpm@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดนครพนม
  ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) ชั้น 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
  โทรศัพท์ : 042-199757
  E-mail : saraban_npm@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดนครราชสีมา
  ที่อยู่ : เลขที่ 206/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์ : 044-341722
  E-mail : saraban_nma@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : https://www.nfc-nma.go.th/
 • จังหวัดบึงกาฬ
  ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 บ้านท่าไคร้ ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000
  โทรศัพท์ : 042-492485
  E-mail : saraban_bkn@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดบุรีรัมย์
  ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
  โทรศัพท์ : 044-666998 , 044-666506
  E-mail : saraban_brm@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : http://www.nfc-buriram.or.th/
 • จังหวัดมหาสารคาม
  ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ถนนมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
  โทรศัพท์ : 043-777629
  E-mail : saraban_mkm@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : https://nfc-mkm.com/
 • จังหวัดมุกดาหาร
  ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
  โทรศัพท์ : 042-611505
  E-mail : saraban_mdh@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : https://sites.google.com/view/nfc-mukdahan/home
 • จังหวัดยโสธร
  ที่อยู่ : เลขที่ 56 (ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร) ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
  โทรศัพท์ : 045-714332
  E-mail : saraban_yst@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : http://yasothon-nfc.com/m2
 • จังหวัดร้อยเอ็ด
  ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
  โทรศัพท์ : 043-519866
  E-mail : saraban_ret@nfc.mail.go.th
  เว็บไซต์ : http://www.nfc-roiet.com/
 • จังหวัดเลย
  ที่อยู่ : เลขที่ 201 หมู่ที่ 1 ถนน เลย-เชียงคาน ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
  โทรศัพท์ : 042-864112
  E-mail : saraban_lei@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดศรีสะเกษ
  ที่อยู่ : เลขที่ 90 อาคารศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง (ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ) ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
  โทรศัพท์ : 045-960150
  E-mail : saraban_ssk@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดสกลนคร
  ที่อยู่ : อาคารพิพิธภัณฑ์ภูพาน (อาคารสีฟ้า) ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
  โทรศัพท์ : 042-090127
  E-mail : saraban_snk@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดสุรินทร์
  ที่อยู่ : เลขที่ 145 หมู่ที่ 15 ตำบลนอกเมือง ถนนสุรินทร์-ปราสาท อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทรศัพท์ : 044-060244
  E-mail : saraban_srn@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดหนองคาย
  ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 3 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
  โทรศัพท์ : 042-413802
  E-mail : saraban_nki@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดหนองบัวลำภู
  ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อาคารอนาลโย ชั้น 1 ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
  โทรศัพท์ : 042-312226
  E-mail : saraban_nbp@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
  ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
  โทรศัพท์ : 045-523017
  E-mail : saraban_acr@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดอุดรธานี
  ที่อยู่ : 11/4 ถนนโพนพิสัย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 (ถนนด้านหลังที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี)
  โทรศัพท์ : 042-266375
  E-mail : saraban_udn@nfc.mail.go.th
 • จังหวัดอุบลราชธานี
  ที่อยู่ : 329 ถนนอุบล-ตระการ หมู่ที่ 2 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทรศัพท์ : 045-312657
  E-mail : saraban_ubn@nfc.mail.go.th