การตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าว ปี ๒๕๕๖ (รอบ๒)

นายดำรง อินศร หน.สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรเข้าตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าว ปี ๒๕๕๖ (รอบ ๒) ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากโรงสีผู้รับซื้อ โดยมีเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหารเข้าร่วมตรวจสอบในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี