คลินิกเกษตร จังหวัดระนอง

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดระนอง เข้าร่วมคลินิกเกษตรเพื่อประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรจังหวัดระนอง ณ สนามกีฬาบ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555