สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

นายอติวรรธน์ หอมนาน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา พร้อมรองประธานฯ และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ ขอพรจากท่านชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายนิมิต วันไชยธนวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และเรืออากาศตรีสุวิชา แก้วมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556