การประชุมหารือ "การจัดตั้งสมาคมชาวสวนยางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์"

          นายสำออย วงศ์เณร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมหารือ "การจัดตั้งสมาคมชาวสวนยางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์" โดยมีนายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คนที่ ๑) สมาชิกที่ได้รับมอบหมาย ตัวแทนองค์กรด้านยางพารา นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม...