ปาล์มน้ำมันภาคตะวันออก

 

     วันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด สมาคมเกษตรปาล์มน้ำมันภาคตะวันออก ได้จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคม เพื่อหารือหาช่องทางแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตน้ำมันตกต่ำ โดยมีนายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

                                                                        สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด