High Light สภาเกษตรกรแห่งชาติ

ข่าวสารกิจกรรม

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงาน อ.ท่าศาลา

  นายประยุทธ  ขาวขำ ประธานคณะผู้ปฎิบัติงานสภาเกษตรกร ระดับอำเภอ อำเภอท่าศาลา ได้เปิดประชุ...« รายละเอียด

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงาน อ.ทุ่งใหญ่

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงาน อ.ทุ่งใหญ่     นายสรพงศ์ ศรีสุขใส  ประธานคณะผู้ปฎิบัติงานสภาเกษตรกร เขตอำเภอทุ่งใหญ่ ได้เปิด...« รายละเอียด
Previous
Next
  • เรื่องแจ้งด่วน ส.ก.ช.
  • สารจากประธาน ส.ก.ช.
  • ภาพกิจกรรม ส.ก.ช.
next
prev
  • เรื่องแจ้งด่วน ส.ก.จ.
  • สารจากประธาน ส.ก.จ.
  • ภาพกิจกรรม ส.ก.จ.
next
prev

สือเผยแพร่

รายการประชาเสวนา

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DhpTJDCtV0U
  • คลิบวีดีโอ
  • สปอตโทรทัศน์
  • สปอตวิทยุ
next
prev

Additional information