สภาเกษตรฯ Channel – สภาเกษตรฯ ตั้งองค์กรดันกัญชาถึงมือเกษตรกร

          เมื่อวันที่ 12 พ.ย.61 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้เข้าประชุมเครือข่ายที่สนใจเรื่องกัญชารักษาโรค ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ โดยมีแพทย์ และผู้มีความรู้ความชำนาญ ที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชาเพื่อรักษาโรค เครือข่ายนี้มีแนวคิดมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อน ไปในทิศทางเดียวกัน ตรงกับแนวทางของสภาเกษตรกรฯซึ่งต้องการให้เกษตรกรเข้าถึงการใช้ประโยชน์ในการรักษา จึงเห็นควรจัดตั้งเป็นองค์กรเพื่อขับเคลื่อนร่วมกันผลักดันนโยบายให้เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง ในชื่อกลุ่มองค์กรว่า “แคนนาบิส เพื่อการป้องกัน รักษาโรค (MEDICAL CANNABIS ORGANIZATION)”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561   สภาเกษตรฯ ตั้งองค์กรดันกัญชาถึงมือเกษตรกร            เมื่อวันที่ 12 พ.ย.61 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้เข้าประชุมเครือข่ายที่สนใจเรื่องกัญชารักษาโรค ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ โดยมีแพทย์ และผู้มีความรู้ความชำนาญ ที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชาเพื่อรักษาโรค เครือข่ายนี้มีแนวคิดมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อน ไปในทิศทางเดียวกัน ตรงกับแนวทางของสภาเกษตรกรฯซึ่งต้องการให้เกษตรกรเข้าถึงการใช้ประโยชน์ในการรักษา  จึงเห็นควรจัดตั้งเป็นองค์กรเพื่อขับเคลื่อนร่วมกันผลักดันนโยบายให้เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง ในชื่อกลุ่มองค์กรว่า “แคนนาบิส เพื่อการป้องกัน รักษาโรค (MEDICAL CANNABIS ORGANIZATION)”  (ปล่อยเสียงนายประพัฒน์)   สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชีออนไลน์และการรายงานแผน/ผล การปฏิบัติงาน ” 2 รุ่น           เมื่อวันที่ 9 พ.ย.61ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชีออนไลน์และการรายงานแผน/ผล การปฏิบัติงาน” สำหรับบุคคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมวางมาตรการขับเคลื่อนปาล์มน้ำมันคุณภาพและการพัฒนาปาล์มน้ำมันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 4 พ.ย.61 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการวางมาตรการขับเคลื่อนปาล์มน้ำมันคุณภาพและการพัฒนาปาล์มน้ำมันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยเหตุราคาปาล์มน้ำมันได้ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะลดลงอีก ทั้งนี้ จ.สุราษฎร์ธานีได้ยกระดับคุณภาพปาล์มโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและทหารทำหน้าที่ร่วมคัดเลือกกรณีมีปัญหาปาล์มที่มีคุณภาพต่ำกว่า 18% ตามประกาศจังหวัดเพื่อกักเก็บรอคณะทำงานตรวจสอบ เพื่อดูแลการนำผลผลิตเข้าสู่โรงงานให้มีคุณภาพตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และจัดตั้งคณะทำงานปฏิบัติงาน ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบแยกเมล็ด 20 โรง ในพื้นที่ 8 อำเภอ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวส่งผลให้อัตราการสกัดน้ำมันปาล์มจากเดิม 17.34% ณ 3 พ.ย.61 ทุกโรงสกัดได้เกิน 18% รับซื้อปาล์มคุณภาพที่ 18% ขึ้นไปราคาโดยรวมที่ 3.10 – 3.30 บาท/กก. และจากมติที่ประชุมการขับเคลื่อนปาล์มน้ำมันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี พาณิชย์จังหวัดจะเสนอกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัด/ส่งเสริมใช้ B20 ให้แพร่หลาย และโรงงานไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช้น้ำมันปาล์มผลิตเมื่อเดือน ก.ย – ต.ค.ที่ผ่านมา […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 สภาเกษตรกรแห่งชาติจี้รัฐบาลเร่งแก้ราคาสินค้าเกษตรภาคใต้ร่วงยกแผง ทั้งปาล์ม-มะพร้าว-ยางพารา นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้สินค้าเกษตรที่สำคัญของทางภาคใต้ ทั้งปาล์มน้ำมัน-มะพร้าว-ยางพาราต่างมีราคาตกต่ำส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนและแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายด้าน “การตลาดนำการผลิต” แต่ก็ยังไม่เห็นผลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม หากรัฐไม่เร่งแก้ไขสถานการณ์จะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนในภาคใต้ในช่วงปลายปีปรับลดลงแน่นอน ทั้งนี้ ปัจจุบันปาล์มน้ำมันเกษตรกรขายได้เพียง กก.ละ 2 – 2.60 บาท / ยางพาราราคาน้ำยางเหลือ 3 กิโลกรัม ราคา 100 บาท ขณะที่มะพร้าวเกษตรกรหน้าสวนขายได้ราคา กก.ละ 2.50 บาทถึง 3 บาทเท่านั้น ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น ปาล์มน้ำมัน จะต้องสร้างดีมานด์เพื่อดึงซัพพลายออกจากตลาด ทั้งการผลักดันการส่งออกและการเร่งผลิตไบโอดีเซล B20 ขณะที่มะพร้าวรัฐบาลควรเร่งแก้ไขปัญหาโดยการเช็คสต๊อกและสั่งให้ระงับการนำเข้าเป็นเวลา 1 ปี ยางพาราเป็นสินค้าที่น่าเป็นห่วงที่สุด เพราะมีปัญหาอย่างรุนแรงและยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันปริมาณสต๊อกยางพาราเก่าของรัฐบาลส่งผลในแง่จิตวิทยาต่อราคาตลาดทำให้การส่งออกลดลง ส่วนการกระตุ้นความต้องการใช้ยางพาราภายในประเทศยังไม่ได้เกิดผล รัฐบาลต้องกระตุ้นการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้น สภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาทประสานมูลนิธิชัยพัฒนาขอรับแพะพระราชทาน “พันธุ์แบล็คเบงกอล” พันจ่าเอกเทียนชัย หัตถินาท ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า […]

สภาเกษตรฯ Channel – เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดพร้อมปรับเปลี่ยนแต่ขาดแหล่งพันธุ์ องค์ความรู้ แหล่งรับซื้อฯ

          นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตอนนี้สับปะรด เกิดวิกฤติทางผู้ผลิตสับปะรด สมาคมสับปะรดทางภาคตะวันออก ภาคตะวันตกได้เสนอประเด็นปัญหามาที่สภาเกษตรกรแห่งชาติและมอบหมายให้คณะทำงานด้านพืชไร่จัดการสัมมนาเพื่อหาทางออกและข้อเสนอแนะสู่รัฐบาลว่าแนวทางการขับเคลื่อนจะทำกันอย่างไร ซึ่งจากการจัดเวทีรับฟังเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะปรับเปลี่ยนแต่ ณ วันนี้เกษตรกรไม่รู้จะปรับเปลี่ยนยังไงเนื่องจากขาดแหล่งพันธุ์ , แหล่งองค์ความรู้ และแหล่งรับซื้อ ภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรเข้าช่วยเหลือในเรื่องที่เกษตรกรต้องการอย่างแท้จริงเพื่อยกระดับคุณภาพของผลสดให้มีคุณภาพสูงเพื่อการส่งออกหรือการบริโภคภายในไปสู่ตลาด …………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ/เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน วิดีโอ : สมชาย มารศรี อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

1 2 3 4 30