สมุนไพรไทยสำเร็จรูปสำหรับประกอบอาหาร โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสำเร็จรูปสำหรับประกอบอาหาร” ผลงานวิจัยพร้อมใช้ที่คิดค้นและพัฒนาโดยทีมงานวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. โดยได้นำสมุนไพร อาทิ ใบกระเพรา ใบโหระพา ใบมะกรูด ข่า ตะไคร้ เป็นต้น มาผ่านการกระบวนการคงคุณภาพและการแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบวัตถุดิบพร้อมปรุงและรับประทานได้ทันที โดยอาหารที่ปรุงเสร็จมีกลิ่น สี รสสัมผัส และรสชาติของสมุนไพรใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับสมุนไพรสด พัฒนาแล้วเสร็จ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้สนใจนำไปผลิต

ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงและแมลงจากสมุนไพรไทย โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงและแมลงจากสมุนไพรไทย” ผลงานวิจัยพร้อมใช้ที่คิดค้นและพัฒนาโดยทีมงานวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ที่มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัตถุดิบเป็นสมุนไทยที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก พัฒนาและทดสอบจนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน พัฒนาแล้วเสร็จ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้สนใจนำไปผลิต

ผลิตภัณฑ์ปลูกผมจากสารสกัดข้าวสังข์หยด โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงและกระตุ้นการงอกของเส้นผมจากสารสกัดข้าวสังข์หยด” ผลงานวิจัยพร้อมใช้ที่คิดค้นและพัฒนาโดยทีมงานวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้มากกว่า 70% ทำให้ผมแข็งแรง หนาขึ้น อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมบริเวณศีรษะล้านได้ มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง พัฒนาแล้วเสร็จ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้สนใจนำไปผลิต

แหนมเพื่อสุขภาพ โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

สูตรและกรรมวิธีผลิต “แหนมเพื่อสุขภาพ” ผลงานวิจัยพร้อมใช้ที่คิดค้นและพัฒนาโดยทีมงานวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ที่ถูกหลักอนามัย ให้คุณค่าทางโภชนาการ มีปริมาณ “กาบา” (GABA) สูง มีคอเลสเตอรอลต่ำ ให้รสชาติ กลิ่นและเนื้อสัมผัสดีไม่แตกต่างจากแหนมที่มีชื่อเสียงในตลาด พัฒนาแล้วเสร็จ พร้อมให้ผู้สนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปผลิต

ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งเพื่อสุขภาพ โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งเพื่อสุขภาพ” ผลงานวิจัยพร้อมใช้ที่คิดค้นและพัฒนาโดยทีมงานวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ด้วยกระบวนการใหม่ ไม่ใช้สีผสมอาหารและวัตถุกันเสียใดๆ พร้อมลดระยะเวลาผลิตลงเหลือเพียง 1 วัน จากเดิม 3-6 วัน ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้นาน 1 ปีที่อุณหภูมิห้อง ได้ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งชนิดหวานน้อย สี กลิ่น และรสชาติใกล้เคียงธรรมชาติ พัฒนาแล้วเสร็จ พร้อมให้ผู้สนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปผลิต

ข้าวเม่ากึ่งสำเร็จรูป โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

กรรมวิธีผลิต “ข้าวเม่ากึ่งสำเร็จรูป” ผลงานวิจัยพร้อมใช้ที่คิดค้นและพัฒนาโดยทีมงานวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จุดเด่นคือสามารถหุงสุกคืนรูปพร้อมรับประทาน หรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้ ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ถูกสุขลักษณะและใช้พลังงานสะอาด รวมทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยข้าวเม่าที่หุงสุกแล้วมีสีเขียวสวย คงกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของข้าวเม่า และนุ่ม ชวนรับประทาน พัฒนาแล้วเสร็จพร้อมให้ผู้สนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปผลิต