ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดหญ้าหวานสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

   องค์ความรู้/เทคโนโลยี สูตรและกรรมวิธีผลิต“ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดหญ้าหวาน” สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วย เพื่อทดแทนหรือลดการรับประทานน้ำตาลและสารให้ความหวานสังเคราะห์

มะเขือยาว

การปลูกและขยายพันธุ์ มะเขือยาว มะเขือยาวเป็นพืชที่มีลักษณะเป็นลูกยาวสีเขียวอ่อน มีรสชาติหวาน เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับท้องตลาด ส่วนราคาของมะเขือยาวก็มีราคากิโลกรัมละ 20 – 40 บาท นิยมนำมาประกอบอาหารหลายประเภท เช่น ผัดมะเขือยาวใส่หมูสับ ทอดมะเขือยาวใส่ไข่จิ้มน้ำพริกกะปิ เป็นต้น ส่วนเกษตรกรที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกและขยายพันธุ์มะเขือยาว สามารถเข้ามาศึกษาและดูวิธีการปลูกมะเขือยาวแบบละเอียดได้จากบทความนี้ได้เลย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

องค์ความรู้/เทคโนโลยี สูตรและกรรมวิธีผลิต“ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง” จากตำรับยาสมุนไพรไทยล้านนาเพื่อใช้ทดแทนหรือร่วมกับยาลดความดันแผนปัจจุบัน

ฟักข้าว

ฟักข้าว (Gac fruit) ผักหรือผลไม้พื้นบ้านที่นิยมรับประทานผล และยอดอ่อน เนื่องจาก มีการศึกษาทางการแพทย์ที่พบส่วนต่างๆมีสรรพคุณเด่น โดยเฉพาะมีสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และต้านโรคมะเร็งได้อย่างดี

ไดอะตอมขนาดนาโน อาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน

องค์ความรู้/เทคโนโลยี กรรมวิธีการผลิต “ไดอะตอมขนาดนาโนและไมโครเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน” เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อนในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การปลูกแครอท (Carrot)

การปลูกแครอท (Carrot) เพื่อสร้างรายได้ สามารถปลูกได้ด้วยวิธีทั่วๆ ไป แครอทเป็นพืชที่ชอบอากาศหนาว และเจริญเติบโตได้ดีหากมีอากาศหนาวเย็น ดังนั้นสำหรับในประเทศไทยของเราจะนิยมปลูกแครอทในช่วงปลายเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ เพราะจะเป็นช่วงอากาศที่หนาวเย็น สำหรับอายุการเก็บเกี่ยวแครอทนั้นเราจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 80-100 วัน ตั้งแต่วันที่เราปลูก ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของแครอทที่เราปลูกด้วย และสำหรับแครอทที่เรานำมาปลูกได้นั้นสามารถปลูกได้ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแครอทของเราจะเจริญเติบโตได้ดีสำหรับทุกภาคของประเทศไทย

ตำรับสมุนไพรสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

องค์ความรู้/เทคโนโลยี สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ตำรับสมุนไพรสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน” ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการแล้ว

การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์

การปลูกพืชไร้ดิน (Soilless  Culture)             เป็นการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช (Water  culture หรือ Hydroponics)  เป็นการปลูกพืชโดยให้รากแช่ในสารละลายธาตุอาหารพืช  และบางส่วนสัมผัสอากาศ (Aeroponics)  หรือเป็นการปลูกพืชบนวัสดุที่ไม่ใช่ดินและรดด้วยสารละลายธาตุอาหรพืชหรือน้ำปุ๋ย (Substrats) 

1 2 3 4 23