สภาเกษตรกรฯเข้าร่วมสัมมนา ”เกษตรยุคใหม่ ทำอย่างไรให้รวย”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.15 น. นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมสัมมนา “เกษตรยุคใหม่ ทำอย่างไรให้รวย” ซึ่งจัดโดย หนังสือพิมพ์ “สยามธุรกิจ” และร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์การทำเกษตรยุคใหม่แบบมืออาชีพ” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยได้เสนอประเด็นการทำเกษตรอย่างมีข้อมูล การรักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิ การทำเกษตรอินทรีย์ และการปฏิรูปภาคการเกษตรด้วยเกษตรอุตสาหกรรม ……………………………………………………………………………. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

ถั่วลิสง

ชื่อทางวิทยาศาสตร์Arachis hypogaea l. ถั่วลิสงจัดอยู่ในกลุ่มพืชผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ เพราะถั่วลิงเป็นพืชอาหารที่บริโภคง่าย เป็นส่วนประกอบอาหารหวานคาวต่าง ๆ และเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป บางส่วนนำไปสกัดน้ำมัน และกากใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดใบชะมวงป้องกันมะเร็ง

องค์ความรู้/เทคโนโลยี สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดใบชะมวงป้องกันมะเร็ง” เพื่อผู้บริโภคที่รักสุขภาพ อาศัยกรรมวิธีสกัดที่ง่าย ต้นทุนการผลิตต่ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยสูง ได้สารสกัดชะมวงโอนที่มีคุณภาพดี ผลิตภัณฑ์มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง อุดมด้วยกรดไขมันจำเป็น และสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ข้าวโพดหวาน และการปลูกข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวาน (sweet corn) เป็นข้าวโพดที่นิยมปลูก และนำมารับประทานมากที่สุดในบรรดาข้าวโพดชนิดต่างๆ เนื่องจากให้ความหวานสูง ไขมันต่ำ สามารถนำมาปรุงเป็นอาหาร ของหวานหรือแปรรูปได้หลากหลายอย่าง รวมถึงการนิยมรับประทานเป็นอาหารโดยตรงด้วยการต้มหรือคั่ว

การเลี้ยงปลาสลิด

ปลาสลิดหรือปลาใบไม้เป็นปลาน้ำจืด ซึ่งเป็นปลาพื้นบ้านของประเทศไทย มีแหล่งกำเนิดอยู่ในที่ลุ่มภาคกลาง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Trichogaster pectoralisและนิยมเลี้ยงกันมากบริเวณภาคกลาง ส่วนที่พบในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดียว ปากีสถาน ศรีลังกา และฟิลิปปินส์ นั้น เป็นพันธุ์ปลาที่ส่งไปจากเมืองไทย เมื่อประมาณ 80-90 ปีที่ผ่านมา และเรียกว่าสยาม หรือเซียมสำหรับแหล่งปลาสลิดที่มีชื่อเสียเป็นที่รู้สักว่ามีรสชาติดี เนื้ออร่อย คือ ปลาสลิดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

การแก้ปัญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว

ปัญหาเรื่องดินนับเป็นปัญหาที่มีความสำคัญต่อเกษตรกรไทยเป็นอย่างมาก ในแต่ละพื้นที่ก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับดินที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินดาน ดินทราย ที่ต้องอาศัยความรู้ในการปรับดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด

แคบหมูไร้มันเพื่อสุขภาพ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี สูตรและกรรมวิธีการผลิต “แคบหมูไร้มันเพื่อสุขภาพ” แคบหมูไขมันต่ำ หืนช้า ด้วยเทคโนโลยีการทอดแบบสุญญากาศ

นวัตกรรมยางพาราสำหรับดูดซับคราบน้ำมันในแหล่งน้ำ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี สูตรและกรรมวิธีผลิต “วัสดุดูดซับคราบน้ำมันจากยางพารา” ผ่านการออกแบบให้สามารถดูดซับน้ำมันปิโตรเลียมที่รั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ง่าย ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

1 2 3 17