ข้าวโพดฝักอ่อน (Baby corn)

ข้าวโพดฝักอ่อน (Baby corn) เป็นผลผลิตทางการเกษตรของข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวฝักในระยะฝักอ่อน เพื่อนำมาบริโภค เนื่องจากข้าวโพดฝักอ่อนจะมีความหวาน กรอบ มีเมล็ดเป็นไข่ขนาดเล็ก และรับประทานง่ายทั้งในรูปฝักสดหรือใช้ประกอบอาหาร

เครื่องปรับสภาพบรรยากาศสำหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชนิดแห้ง

องค์ความรู้/เทคโนโลยี วิธีการออกแบบและสร้าง “เครื่องปรับสภาพบรรยากาศสำหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชนิดแห้ง” สำหรับใช้ในกระบวนการเก็บรักษาอาหารแห้ง เพื่อลดการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินที่พบในผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง

พริกขี้หนู (Hot chilli)

พริกขี้หนู (Hot chilli) ถือเป็นพริกที่นิยมนำมารับประทานหรือนำมาใช้ประโยชน์มากในบรรดาพริกทั้งหลาย เนื่องด้วยเป็นพริกที่มีรสเผ็ดจัด สีแดงสดสวยงามเหมาะสำหรับการปรุงอาหารหรือนำมาแปรรูปเป็นพริกป่นสำหรับการประกอบอาหาร

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนาโนกำจัดตัวเรือด

องค์ความรู้/เทคโนโลยี สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนาโนกำจัดตัวเรือด” ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติรูปแบบนาโน มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดตัวเรือดในบ้านเรือน ที่พักอาศัย มีความปลอดภัยสูงต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

หนอนกระทู้

หนอนกระทู้ ถือเป็นแมลงศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะพืชไร่ และพืชผัก มักพบการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ และสร้างความเสียหายให้แก่พืชอย่างวงกว้าง โดยเฉพาะในระยะหนอนที่ชอบกัดกินใบพืชเป็นอาหาร

น้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากหญ้าหวาน

องค์ความรู้/เทคโนโลยี สูตรและกรรมวิธีผลิต “น้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากหญ้าหวาน” ช่วยลดการเกิดฟันผุ อ่อนโยนไม่เป็นอันตรายต่อช่องปาก เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก

1 2 3 20