ผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าพบเพื่อหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าพบเพื่อหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ………………………………………………………………………….. ภาพ : อุดมศักดิ์ ทองสดุดี

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำทีมพนักงานส่วนกลางของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติสมัครกองทุนการออมแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นางสาวปุณยา มณีรัตนบวรชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นำทีม พนักงานส่วนกลางของ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติสมัครกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  โดย นายทฤษฎี ชุติวงษา ผู้ช่วยเลขาธิการ กอช. และทีมงานมารับสมัคร ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ………………………………………………………………………….. ข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์ ภาพ : วัชร มีแสงเงิน / สมชาย มารศรี อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

1 2 3 13